HOTLINE: 0913.100.219

  

 
Ghế bar GQB 036

480.000 VNĐ

 

 

                     Quy cách:  350x760x660:870
                     Mặt ngồi:   Bọc simily chất lượng cao sử dụng bền lâu.
                     Chân ghế:  Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:    Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn. (bnt)

Giá :750.000đ/cái
 
                     Quy cách350x620x650:840
                     Mặt ngồi:   Làm bằng nhựa Polymer cao cấp sử dụng bền.
                     Chân ghế:  Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:    Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :560.000đ/cái
 
                     
                     Quy cách: 400x630x640:840
                     Mặt ngồi:   Làm bằng nhựa Polymer cao cấp sử dụng bền.
                     Chân ghế:  Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:    Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :560.000đ/cái
 
                     Mặt ngồi:   làm bằng nhựa Polymer sử dụng bền lâu, có lưng tựa thấp, 
                                         có khoảng trống.
                     Chân ghế:  được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:    Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :830.000đ/cái
 

 
                     Mặt ngồi:   làm bằng nhựa Polymer sử dụng bền lâu, có lưng tựa, 
                                      mặt ngồi có nệm tạo cảm giác thoải mái.
                     Chân ghế: được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích   Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn (bnt)
 

 Giá :770.000đ/cái
 

                     Mặt ngồi:  Làm bằng nhựa Polymer cao cấp sử dụng bền.
                     Chân ghế: Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:   Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn(bnt)
 
Giá :900.000đ/cái
 

 
                     Chân ghế: được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:   Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn(bnt)
 
Giá :840.000đ/cái
 

                     Quy cách   : 520x600:710
                     Mặt ngồi   : Làm bằng nhựa Polymer, bọc simily sử dụng bền lâu, 
                                      có lưng tựa thấp, có khoảng trống.
                     Chân ghế  : Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích    : Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :780.000đ/cái
 

                     Quy cách: 450x660:880
                     Mặt ngồi:  Làm bằng nhựa Polymer sử dụng bền lâu, có lưng tựa thấp.
                     Chân ghế: Được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:   Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :480.000đ/cái


                     Quy cách: 450x790:1010
                     Mặt ngồilàm bằng nhựa Polymer sử dụng bền lâu, có lưng tựa cao, 
                                        tạo cảm giác thoải mái.
                     Chân ghế: được làm bằng sắt xi theo công nghệ hiện đại.
                     Tiện ích:    Có ben điều chỉnh cao thấp theo vị trí phù hợp với mặt bàn.(bnt)

Giá :640.000đ/cái