HOTLINE: 0913.100.219

  

 
Dù vuông trụ giữa 6x6m

VNĐ

 

Dù vuông trụ giữa :

khung thép sơn tĩnh điện

Vải bố Và simili

Có các kích thước hình vuông 4x4m  16m: 5x5m : 6x6m :7x7m : 8x8m  Hoặc  hình tròn tùy theo yêu cầu.